Witryna opublikowana dzięki usługom internetowym Fundacji "Opoka"


www.diecezja.tarnow.pl

ABC Chrześcijaństwa.


Warunki uzyskania odpustów

w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia

 

 

I. Odpust jubileuszowy zyskają ci, którzy:

·        Odbędą choćby krótką pielgrzymkę do Bramy Miłosierdzia na znak głębokiego pragnienia prawdziwego nawrócenia

·        Przystąpią do sakramentu pojednania i wezmą udział we Mszy świętej

·        Wyzbędą się przywiązania do grzechu, choćby lekkiego

·        Dokonają osobistej lub wspólnotowej refleksji nad tajemnicą Bożego Miłosierdzia

·        Odmówią wyznanie wiary

·        Pomodlą się za Ojca świętego oraz w intencjach, które nosi w sercu dla dobra Kościoła i całego świata.

  II. Ponadto odpust jubileuszowy zyskają wszyscy, którzy sami wykonają jeden lub kilka uczynków miłosierdzia co do duszy lub co do ciała, (chodzi o odpust cząstkowy)

III. Osoby chore i w podeszłym wieku, które nie mogą udać się do Drzwi Świętych (Bramy Miłosierdzia) mogą zyskać odpust jubileuszowy poprzez przyjęcie komunii św. lub uczestniczenie w Mszy św. i w modlitwie wspólnotowej również za pośrednictwem różnych środków przekazu.

  IV. Odpust zupełny można zyskać tylko raz dziennie. Odpust cząstkowy zyskujemy, gdy nie jest spełniony którykolwiek z warunków odpustu zupełnego. Aby zyskać odpust cząstkowy wystarczą: wykonanie przewidzianego czynu i skrucha serca (jakaś forma żalu za grzechy). Odpusty możemy zyskiwać dla siebie lub za zmarłych

Pragnę, by jubileuszowy odpust był dla każdego autentycznym doświadczeniem Miłosierdzia Bożego, które wychodzi wszystkim naprzeciw z obliczem Ojca, który przyjmuje i przebacza, całkowicie zapominając popełniony grzech".

                            Pap. FranciszekUczynki miłosierne co do duszy

Grzesznych upominać

Nieumiejętnych pouczać

Wątpiącym dobrze radzić

Strapionych pocieszać

 

Krzywdy cierpliwie znosić

 

Urazy chętnie darować

 

Modlić się za żywych i umarłych.

 

 

 

 

 

 

 

 Uczynki miłosierne co do ciała

Głodnych nakarmić     Spragnionych napoić Nagich przyodziać Podróżnych w dom przyjąć

Więźniów pocieszać Chorych nawiedzać Umarłych pogrzebać


„Prosiłem, by Kościół odkrył w tym czasie jubileuszowym bogactwo zawarte w uczynkach miłosierdzia co do ciała i duszy (...) Za każdym razem, kiedy wierny sam wykona jeden lub kilka z tych uczynków, z pewnością otrzyma jubileuszowy odpust".

                                           Pap. Franciszek

 

 

 

 

MODLITWA ROKU MIŁOSIERDZIA

 

Panie Jezu Chryste, Ty nauczyłeś nas, abyśmy byli miłosierni, jak Ojciec nasz niebieski i powiedziałeś nam, że kto widzi Ciebie, widzi także i Jego. Ukaż nam Twoje oblicze, a będziemy zbawieni.

Twój wzrok pełen miłości uwolnił Zacheusza oraz Mateusza od niewoli pieniądza, a nierządnicę i Magdalenę od szukania szczęścia wyłącznie w rzeczach stworzonych. Wzrok ten sprawił, że Piotr zapłakał po zdradzie, a żałujący Dobry Łotr usłyszał zapewnienie o Raju. Pozwól nam tak wysłuchać słów, które wypowiedziałeś do Samarytanki, jakbyś je wypowiedział do każdego z nas: O, gdybyś znała dar Boży!

Ty, który jesteś Obliczem widzialnym Ojca niewidzialnego, Boga, który objawia swoją wszechmoc przede wszystkim przez przebaczenie i miłosierdzie: spraw, aby Kościół na świecie stał się widzialnym obliczem Ciebie, swojego Pana zmartwychwstałego i uwielbionego.

Ty zechciałeś również, aby Twoi słudzy przybrani byli w słabość po to, aby mogli okazywać słuszne współczucie tym, którzy trwają w niewiedzy i błędzie: niech każda osoba, która się do nich zwraca, czuje się oczekiwana, kochana oraz doświadcza przebaczenia od Boga.

Poślij Twojego Ducha i uświęć wszystkich nas Jego namaszczeniem, aby Jubileusz Miłosierdzia był rokiem łaski od Pana, a Twój Kościół z odnowionym entuzjazmem mógł nieść dobrą nowinę ubogim, głosić wolność więźniom i uciśnionym oraz przywracać wzrok niewidomym.

Prosimy o to za wstawiennictwem Maryi, Matki Miłosierdzia, Ciebie, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

logowanie