Witryna opublikowana dzięki
usługom internetowym Fundacji "Opoka"

ABC Chrześcijaństwa

Wykaz dokumentów potzrebnych do Sakramentów Świętych i Katolickiego Pogrzebu

Chrzest

 • akt urodzenia dziecka /odpis/
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
 • dane o rodzicach chrzestnych /imiona i nazwiska/
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary
 • S. Chrztu - II niedziela miesiąca - g. 12.15

Bierzmowanie

 • metryka chrztu
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji

I - sza Komunia Święta

 • metryka chrztu dziecka

Małżeństwo

 • aktualna metryka chrztu
 • dowody osobiste
 • ostatnie świadectwo katechizacji
 • świadectwo bierzmowania
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji przedmałżeńskiej
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego/ niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny
  pociągał za sobą również skutki cywilno - prawne - tzw. ślub konkordatowy/ lub akt ślubu,
  jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.
 • zgłaszamy się w kancelarii/ piątek/ na 3 miesiące przed ślubem

Pogrzeb Katolicki

 • akt zgonu
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku( Komunii św.), jeśli zgon nastąpił poza
  parafią lub w szpitalu( wystawia je kapelan szpitala).

© dawidc26@gmail.com 2010r